DANSDRIFT


is een open groep van
enthousiaste amateurdansers,
die zich willen verdiepen in
Daartoe nodigt zij dansdocenten
uit voor kortlopende cursussen,
die wekelijks op
donderdagavond in
Den Haag gegeven
worden.

email ons

follow on facebook
dansimprovisatie van Dansdrift in Den Haag

DANSDRIFT


is een open groep van
enthousiaste amateurdansers,
die zich willen verdiepen in
dansimprovisatie.
Daartoe nodigt zij dansdocenten
uit voor kortlopende cursussen,
die wekelijks op
donderdagavond in
Den Haag gegeven
worden.

email ons

follow on facebook